Privacyverklaring

SUUSXL wil door middel van deze privacy verklaring de privacy van de bezoekers van de website www.suusxl.nl respecteren en ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt via contactformulieren of op andere wijze vertrouwelijk en volgens de daarvoor geldende eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Inzage klantgegevens

Indien u – als relatie of potentiële klant van SUUSXL – uw gegevens wilt inzien dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen waarna SUUSXL u deze gegevens zal verstrekken.

Indien u niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze producten of diensten of uw gegevens wilt laten verwijderen uit ons systeem, dan kunt u ons daarvan per e-mail op de hoogte stellen. Dit kunt u doen door uw verzoek te versturen naar info@suusxl.nl.

Nieuwsbrieven

Op dit moment worden (nog) geen nieuwsbrieven verstuurd vanuit SUUSXL. Mocht dat wel gaan plaatsvinden dan geeft u door het invullen van uw gegevens én het geven van uw toestemming op het nieuwsbrief inschrijfformulier, nadrukkelijk en actief akkoord dat wij u mogen opnemen in ons nieuwsbriefbestand. Hiermee houden wij u periodiek op de hoogte van de activiteiten van SUUSXL. Deze inschrijving blijft actief tot het moment van uitschrijven.

Indien u zich uit wilt schrijven voor deze nieuwsbrieven kunt u dit eenvoudig doen via de uitschrijflink onderin de nieuwsbrief of u kunt een e-mail sturen naar info@suusxl.nl.

Vastlegging van gegevens

Om inzage te krijgen in de prestatie en het gebruik van www.suusxl.nl wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze software legt diverse gegevens vast over de bezoekers op de website, de herkomst van het bezoek (bijvoorbeeld via een link op Social Media of een verwijzing op een andere webpagina), de bekeken webpagina’s, hoe lang de website of webpagina’s bezocht zijn, welke zoekopdrachten er gebruikt worden, etc.

Belangrijk: Deze gegevens kunnen nooit gebruikt worden om te herleiden naar een individu of persoon. E-mailadressen, telefoonnummers etc. zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze vastlegging.

Om de bovenstaande gegevens vast te leggen kan eventueel ook gebruik worden gemaakt van cookies. Afhankelijk van de instellingen van uw webbrowser kunt u hiervan een melding krijgen bij het openen van onze website of webpagina. We willen benadrukken dat er op geen andere wijze gegevens worden vastgelegd dan hierboven beschreven.

Op 8 mei 2018 zijn er wijzigen doorgevoerd in Google Analytics vanwege deze wetgeving:

– Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
– Voor privacy doeleinden worden de IP-adressen geanonimiseerd. (laatste octet)
– Er worden geen gegevens gedeeld met Google.
– Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten i.c.m. Google Analytics cookies zoals re-marketing.
– Uitsluiten van gegevensverzameling

Indien u het niet op prijs stelt dat wij uw bezoekgedrag vastleggen dan kunt u ervoor zorgen dat Google Analytics géén gegevens vastlegt in cookies. Hiervoor kunt u verschillende acties ondernemen:

  1. Een plug-in installeren op uw webbrowser. (Kijk hier voor een overzicht van de mogelijkheden voor de diverse webbrowsers: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)
  2. Indien u zich volledig wilt beschermen tegen het accepteren en plaatsen van cookies tijdens uw bezoek aan www.suusxl.nl dan dient u dat in de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Kijk voor meer informatie bij de privacy instellingen van uw webbrowser.

Aanpassen privacy statement

SUUSXL behoudt altijd het recht om dit privacy statement aan te passen. Indien er wijzigen in ons privacy statement plaatsvinden dan zullen wij deze op onze website publiceren.

Cookies

Om de website goed te kunnen laten functioneren en om gegevens omtrent bezoekers (zoals beschreven bij “vastlegging van gegevens”) vast te leggen plaatst www.suusxl.nl cookies.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt deze op elke gewenst moment zelf verwijderen. Kijk voor meer informatie over het verwijderen van de cookies van uw webbrowser in de instellingen of handleiding van uw webbrowser. Indien u de cookies verwijderd heeft kan het zijn dat bepaalde websites opnieuw voorkeuren aan u vragen of dat u opnieuw in moet loggen.

Belangrijk: bij cookies zijn persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeninggegevens nadrukkelijk uitgesloten van vastlegging. Cookies zijn volledig veilig en nooit te herleiden naar een individu of persoon.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht naar aanleiding van het gebruik van uw persoonsgegevens? En kunnen wij u daarbij niet verder helpen? Dan kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier staat duidelijk de procedure beschreven indien u via deze weg een klacht wilt indienen.

Onze contactgegevens

SUUSXL
Sleutelbloemstraat 49
2651 ML Berkel en Rodenrijs
T: 010 – 845 8296
E: info@suusxl.nl

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 78.59.46.69

Laatste update: 8 september 2020